Welkom bij Irma Haxe Projectleiding & Training.
Zorg voor jeugd is het centrale thema in mijn werk. Ik richt me in mijn opdrachten vooral op de aanpak van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties: kindermishandeling, huiselijk geweld, conflictscheidingen.
Een veilig thuis voor ieder kind is mijn missie. Daar werk ik aan door professionals en organisaties binnen de jeugdhulp te versterken.
Werkt u bij een jeugd- en gezinsteam, sociaal wijkteam, centrum voor jeugd en gezin, zorgaanbieder, Veilig Thuis, jeugdbeschermingsorganisatie of gemeente? Wilt u een nieuwe werkwijze of een nieuw instrument implementeren? Handreikingen, methodieken en trainingen ontwikkelen en implementeren is mijn specialiteit.


Projecten

De afgelopen jaren heb ik al veel vragen met plezier beantwoord. In mijn portfolio krijgt u een indruk.


Trainingen

Klik verder om meer over mij of over mijn werk te weten of bezoek me via LinkedIn of Twitter.

Irma Haxe

Versterkt professionals en organisaties in de jeugdhulp

Weer een reeks LIRIK-trainingen voor @HetNJi voor de boeg! Vandaag opfrismiddag bij Centrum voor Dienstverlening Rotterdam. Goed weerzien! #risicotaxatie #kindermishandeling #wtkm

Trudy Mooren: co-co-co, cohesie, co├Ârporatie en communicatie zijn de dimensies v gezinsbehandeling na trauma. #LOCK2017

Hoe je dit plaatje interpreteert is afhankelijk van je eigen perspectief (achtergrond). Zie je t huis als gevaar of juist verlangen? Interessante lezing van Trudy Mooren #LOCK2017 #mooiebeelden Trauma en Veerkracht

Load More...