Heeft u een concrete trainingsvraag of misschien juist een vraag die nog niet helemaal helder is? Ik ga graag met u en uw medewerkers in gesprek om de vraag te concretiseren en te vertalen naar een passend aanbod.

Ik lever altijd maatwerk, dit doe ik in vijf stappen:

Onderzoek

In gesprek met u en uw medewerkers onderzoek ik welke vraag u precies beantwoord wilt hebben. Wat moet straks het resultaat zijn?

Passend advies

U ontvangt een eerlijk advies: welk aanbod past qua inhoud en timing het beste bij de situatie binnen uw organisatie? Een training, een implementatie-advies of een projectmatige aanpak? Deze stap rond ik af met een heldere offerte.

Ontwerp op maat

Ik ontwerp mijn trainingen altijd op maat. Ik ga er vanuit dat geen vraag en geen doelgroep hetzelfde is. De deelnemers en u hebben het meest profijt van maatwerk, van een aanbod dat écht past.

Aan de slag

Tijdens de uitvoering van een opdracht creëer ik draagvlak en sluit ik aan bij de al aanwezige deskundigheid: deze wordt tijdens een training of verandertraject ingezet, aangevuld en versterkt.

Evaluatie en implementatieadvies

Geen afgerond traject zonder evaluatie. In gesprek met u bekijken we de behaalde resultaten en besteden we aandacht aan eventuele aandachtspunten voor implementatie.

De eerste twee stappen zijn geheel vrijblijvend.
Neem gerust contact op voor meer informatie.

Irma Haxe

Versterkt professionals en organisaties in de jeugdhulp