Over Irma

Ik ben Irma Haxe, pedagoog, projectleider en trainer. Ik werk voor alle organisaties in de jeugdhulp om professionals te versterken en de kwaliteit van het werk te verbeteren in dit prachtige en complexe vakgebied.

In mijn werk in de jeugdhulp ben ik vanuit diverse invalshoeken in contact geweest met jeugdigen in de knel en hun gezinnen: vanuit gedwongen en vrijwillig kader, door individueel contact of in groepsverband. Als hulpverlener, beleidsmedewerker, trainer, projectleider en opleidingsmanager heb ik mijn passie voor jeugdhulp op verschillende manieren vorm kunnen geven. Zodoende kan ik me goed verplaatsen in medewerkers, staffunctionarissen en (midden-)managers.

Nu ik een bloeiend bureau als zelfstandige heb, kan ik flexibel inspelen op diverse vragen. Mijn werk krijgt pas betekenis als ik me kan voorstellen dat een jeugdige er werkelijk beter van wordt. Ik geloof in de positieve kracht van iedere jeugdige en wil me inzetten voor een omgeving die beschermt én kansen biedt.

Irma Haxe

Versterkt professionals en organisaties in de jeugdhulp