Als projectleider ontwikkel en versterk ik wat nodig is om geweld in afhankelijkheidsrelaties te stoppen.
De jeugdhulp is continu in beweging. Door interne en externe ontwikkelingen worden organisaties en professionals steeds opnieuw uitgedaagd om nieuwe inzichten te integreren met de bestaande werkwijzen. Omdat ik het werkveld goed ken kan ik flexibel inspelen op diverse vragen die momenteel spelen binnen de jeugdhulp. Ik doe dat met veel plezier. Ik kan genieten van veranderen, nieuwe paden inslaan, oplossingen creëren. Maar wel graag samen, als verbindende schakel betrek ik zoveel mogelijk mensen.

Ik was onder meer:

  • Projectleider Methodieken bij Stichting jeugdformaat: inventariseren van het methodische aanbod, ontwikkelen en implementeren van nieuwe interventies.
  • Projectleider Verbetering Indicatiestelling Bureaus Jeugdzorg. Eerst bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland, later met landelijk scholingsaanbod vanuit de RINO Groep.

Momenteel ben ik Projectleider Ouderschap Blijft voor het NJi. Vijftien organisaties voor jeugdhulp in Nederland voeren deze methodiek uit. Ik versterk de projectgroep, trainersgroep en ontwikkelgroep die ieder hun bijdrage leveren aan een stevig fundament onder de methodiek.

Werkt u bij een jeugd- en gezinsteam, sociaal wijkteam, centrum voor jeugd en gezin, zorgaanbieder, Veilig Thuis, jeugdbeschermingsorganisatie of gemeente? Dan ben ik benieuwd welk onderwerp u momenteel bezighoudt:

  • Een integrale aanpak van conflictscheidingen
  • Veilig Thuis: (door-)ontwikkeling van een integrale en oplossingsgerichte werkwijze
  • Implementatie van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
  • Beslissen over passende hulp

Staat u met uw organisatie voor een verandering en wilt u ondersteuning om de beoogde resultaten te bereiken? Wilt u een nieuwe werkwijze implementeren en vraagt u zich af hoe het straks een succes kan worden dat door iedereen gedragen wordt? Ik ga graag met u in gesprek over de mogelijkheden van samenwerking.
Mijn bijdrage is gericht op het vlot scherp krijgen van de doelen en resultaten, vervolgens zet ik heldere lijnen uit en bevorder ik samenwerking.

Irma Haxe

Versterkt professionals en organisaties in de jeugdhulp