Training is het middel dat ik inzet om aan mijn missie te werken: een veilig thuis voor ieder kind begint bij professionalisering.

Vanuit mijn focus op jeugd richt ik me inmiddels steeds meer op het brede thema Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA): kindermishandeling, huiselijk geweld, conflictscheidingen en alles wat hier raakvlakken mee heeft. Door mijn ervaring als procesbegeleider Veilig Thuis vanuit de VNG ben ik nog meer overtuigd van de kracht van een integrale benadering.

Zoekt u een training op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties? Heeft u een concrete trainingsvraag of juist een vraag die nog niet helemaal helder is? Ik ga graag met u en uw medewerkers in gesprek om de vraag concreet te krijgen en te vertalen naar een traject op maat. Hieronder krijgt u een indruk van mijn mogelijkheden.

Trainingen Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

 • Aanpak Kindermishandeling (signaleren, handelen & samenwerken, gespreksvoering)
 • Aandachtsfunctionaris (Kindermishandeling en Huiselijk Geweld) als beroep
 • Werken met de Meldcode (VWS-gecertificeerd)
 • Werken met de Meldcode bij (vermoedens van) Eergerelateerd Geweld
 • Werken met de LIRIK (Licht Instrument Risicotaxatie Kindermishandeling, i.s.m. het NJi)
 • Zorgvuldig beslissen in onveilige opvoedsituaties (i.s.m. het NJi)

Trainingen in het Versterken van Eigen Kracht

 • Oplossingsgericht/Progressiegericht werken
 • Motiverende Gespreksvoering

Trainingen in Samenwerken

 • Samenwerken in de keten
 • Teamsamenwerking
 • Teamrollen (Belbin) en kernkwaliteiten (Offman)
 • De Roos van Leary

Mijn doel bij trainingen is dat beroepskrachten het werk dat ze doen als zinvol ervaren, dat ze zich sterk voelen in de uitvoering van hun vak. Mijn werk krijgt betekenis als ik zie dat een organisatie of beroepskracht werkelijk wordt versterkt met concrete nieuwe inzichten en handvatten.

Irma Haxe

Versterkt professionals en organisaties in de jeugdhulp